ĐUA TOP CẤP 100 - THỜI GIAN BẮT ĐẦU : 19:00 NGÀY 17/09


 

TỔNG QUAN SỰ KIỆN ĐUA TOP CẤP 100

 

TỔNG QUAN

 

  

 

 • 🕑 Thời Gian Đua Top Cấp 100 Thế Giới : Bắt Đầu Từ 19:00 Ngày 17/09
 • 💥 Sự Kiện : Sự Kiện Đua Top Thế Giới Cấp Độ 100
 • 💥 Hình Thức Xếp Hạng : Dựa vào Bảng Xếp Hạng TOP 10 Thế Giới.
 • 💢 Quy Chế Của Sự Kiện Đua Top Cấp Độ 100
 • 🔰 Trong suốt cả quá trình diễn ra sự kiện đua top Đại hiệp nào mà chạm mốc cấp độ 100 đầu tiên của sever thì sẽ nhận được các phần thưởng tương thích theo từng thứ hạng.
 • 🔰 Lưu ý : Nếu trong quá trình đua Top có 2 đến 3 Đại hiệp cùng một lúc đạt cấp độ 100, thì BQT sẽ xét dựa theo cấp độ và % kinh nghiệm của nhân vật để xác định chính xác thứ hạng của các Đại hiệp để trao thưởng.
 • 🎁 Phần Thưởng : 3 Nhân Vật Đầu Tiên Đạt Cấp 100 Tại Server
 • 🔰 Lưu Ý Chung : Nhân Vật Đạt TOP liên hệ Fanpage và chụp hình nhận thưởng

 

PHẦN THƯỞNG TOP 1 ĐUA TOP CẤP 100

 

TỔNG QUAN

 

  

 

 • 💢 Điều Kiện : Đạt TOP 1 Sự Kiện Đua Top Thế Giới Cấp Độ 100
 • 🎁 Phần Thưởng : 1 Chiến Mã Phi Vân
 • 💥 Thuộc Tính Ngựa Phi Vân : Sinh Lực 500 + Tốc Độ 100% - Xuống ngựa không mất thuộc tính sinh lực của ngựa
 • 🔰 BQT Bảo hộ định giá mua lại : 10.000.000VNĐ/con

 

PHẦN THƯỞNG TOP 2 ĐUA TOP CẤP 100

 

TỔNG QUAN

 

  

 

 • 💢 Điều Kiện : Đạt TOP 2 Sự Kiện Đua Top Thế Giới Cấp Độ 100
 • 🎁 Phần Thưởng Đạt TOP 2 :
 • 🎁 1 Chiến Mã Chiếu Dạ vĩnh viễn
 • 🎁 4 Tẩy Tủy Kinh
 • 🎁 4 Võ Lâm Mật Tịch

 

PHẦN THƯỞNG TOP 3 ĐUA TOP CẤP 100

 

TỔNG QUAN

 

  

 

 • 💢 Điều Kiện : Đạt TOP 3 Sự Kiện Đua Top Thế Giới Cấp Độ 100
 • 🎁 Phần Thưởng Đạt TOP 3 :
 • 🎁 1 Chiến Mã Chiếu Dạ vĩnh viễn
 • 🎁 3 Tẩy Tủy Kinh
 • 🎁 3 Võ Lâm Mật Tịch