BÁO DANH ALPHA TEST

THỜI GIAN : 18:00 – 10/09 ĐẾN 22:00 - 16/09 !

 


 

BÁO DANH ALPHA TEST

 

SỰ KIỆN HÌNH THỨC BÁO DANH - NHẬN QUÀ ALPHA TEST

   

    

   

 • 🕑 Thời Gian Bắt Đầu : 18:00 - 10/09/2022
 • 🕑 Thời Gian Kết Thúc : 22:00 - 16/09/2022
 • 💢 Đối Tượng Tham Gia : Toàn Bộ Nhân Vật Tham Gia ALPHA TEST
 • 👉 Bước 1 : Đến gặp NPC Lễ Quan
 • 👉 Bước 2 : Chọn Đối thoại " Báo Danh ALPHA TEST "
 • 👉 Bước 3 : Nhân vật sẽ nhận được dòng thông báo Mã Code Báo Danh
 • 🔰 Lưu ý : Vui lòng ghi nhớ Tài Khoản Game và Mã Code Báo Danh

 

SỰ KIỆN HÌNH THỨC NHẬN THƯỞNG - NHẬN QUÀ ALPHA TEST

   

    

   

 • 🕑 Thời Gian : 18:00 - 17/09/2022
 • 💢 Đối Tượng Nhận Thưởng : Tài Khoản đã Báo Danh ALPHA TEST
 • 👉 Bước 1 : Đến gặp NPC Lễ Quan
 • 👉 Bước 2 : Chọn Đối thoại " Nhận Qùa Báo Danh ALPHA TEST "
 • 👉 Bước 3 : Đối Tượng Nhận Thưởng thì sẽ nhận thông báo nhập Mã Code Báo Danh để nhận thưởng
 • 🎁 Phần Thưởng Qùa Báo Danh ALPHA TEST :
 • 👉 5 Bình Thiên Sơn Bảo Lộ ( Khóa Vĩnh Viễn - HSD 7 Ngày )
 • 👉 1 Võ Lâm Mật Tịch ( Khóa Vĩnh Viễn - HSD 7 Ngày )